Elektroniczny Harmonogram Czasu Pracy

Tworzysz harmonogram, pracownik rejestruje czas pracy,
program drukuje kartę ewidencji czasu pracy

Harmonogram Czasu Pracy

Rozkład czasu pracy pracownika

 • W naszym systemie urlopowym możesz bezpłatnie włączyć moduł tworzenia Harmonogramu Czasu Pracy dla całej Twojej firmy.
 • Masz możliwość określenia dziennego wymiaru godzin pracy dla każdego z pracowników, na każdy dzień.
 • Wszystko widoczne na miesięcznej tabeli harmonogramu czasu pracy. Dla kierowników – czas pracy podwładnych, dla administratora harmonogram całej firmy.
 • Program automatycznie podsumowuje miesięczną ilość godzin pracy.
 • Ostrzega, jeśli nie ma zachowanego odstępu 11 godzin między końcem, a początkiem czasu pracy.

Harmonogram czasu pracy - a wnioski urlopowe

 • Przy składaniu wniosku o urlop wypoczynkowy, godziny są automatycznie wypełniane zgodnie z uzupełnionym harmonogramem pracy.
 • Jeśli harmonogram pracy jest pusty w danym dniu – oznacza to dzień wolny na wniosku urlopowym i na karcie czasu pracy pracownika.

Harmonogram Czasu Pracy

 • Grafik czasu pracy możesz wypełnić krótko, w godzinach dziennie, np. “8” godzin pracy danego dnia,
 • lub dokładniej, podać godzinę początku czasu pracy np. “8:15” i końca pracy w danym dniu np. “16:10”,
 • zobaczysz automatyczny alert jeśli nie minęło 11 godzin odpoczynku między końcem czasu pracy poprzedniego dnia, a początkiem pracy dnia kolejnego
 • karta czasu pracy uzupełni się danymi z harmonogramu.

Podgląd Harmonogramu

 • Pracownik ma bezpośredni podgląd do swojego harmonogramu czasu pracy ale bez możliwości jego edycji.

Karta Ewidencji Czasu Pracy

Indywidualna Karta Ewidencji Czasu Pracy

 • Pokazuje godziny pracy i nieobecności każdego dnia miesiąca oraz podsumowanie miesięczne.
 • Program automatycznie uwzględnia zaakceptowane urlopy i inne nieobecności i pokazuje je na karcie czasu pracy.
 • Godziny pracy może wypełniać pracownik na elektronicznej liście  obecności w aplikacji, a Kierownik może je zatwierdzać lub modyfikować podany czas.
 • Karta czasu pracy dostępna jest w programie każdym momencie do wydruku lub pobrania, jako plik PDF.

Lista Obecności Pracownika

 • Indywidualna Karta Czasu Pracy Pracownika, uzupełniana codziennie przez pracownika, zatwierdzana przez Kierownika – z powodzeniem może służyć jako lista obecności.
 • Na wydruku PDF listy obecności – miejsce na podpis pracownika.
 • Imię i nazwisko jako podpis może zostać nadrukowane na dole listy – w zależności od ustawień. 

Rejestracja czasu pracy

Czas Wypełniany przez Pracownika

 • Pracownik może samodzielnie wpisywać faktyczne godziny pracy.
 • Kierownik może edytować, uzupełniać czas  pracy swoich podwładnych
 • Kierownik może zatwierdzić godziny pracownika – pojedynczo np. na koniec dnia lub zbiorczo, np. cały miesiąc. Zatwierdzone godziny nie mogą być już zmodyfikowane przez pracownika.

Rejestracja Czasu Pracy - przez czytnik

 • Z systemem czasu pracy można połączyć darmowy czytnik QR-kodów  pracowników do rejestracji czasu pracy.
 • Aplikację skanowania QR kodów można zainstalować ze sklepu Google Play na dowolnym tablecie z Androidem i umieścić np. na recepcji.
 • Pracownik wchodząc do pracy pokazuje swój QR-kod do czytnika (np. na recepcji): wydrukowany lub otwarty w swojej aplikacji.
 • Możliwość włączenia kodów jednorazowych.
 • Zarejestrowany czas pracy widoczny jest od razu w systemie, on-line.
 • Czytelny podgląd czasu pracy zarejestrowanego przez pracownika, pojedynczo lub w zbiorczej tabeli.

Maszy pytania? Po prostu zadzwoń! Telefon: 602-483-098 – wszystko wyjaśnimy!

Bezpłatna pomoc we wdrożeniu. Gwarantujemy darmowe wsparcie techniczne.