Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy

  • Moduł widoczny dla uprawnionych użytkowników: Kierowników lub Kadr.
  • Możliwość określenia dziennego wymiaru godzin pracy indywidualnie dla każdego pracownika.
  • Miesięczna tabela harmonogramu pracy podwładnych pracowników.
  • Automatyczne podsumowanie ilości godzin pracy w miesiącu.

Harmonogram pracy a wnioski urlopowe

  • Przy wniosku o urlop wypoczynkowy godziny zdejmowane zgodnie z uzupełnionym harmonogramem. Jeśli harmonogram czasu pracy nieuzupełniony, to domyślnie urlop na wniosku 8 godzin.