Usprawnij pracę w Twojej firmie
Wypróbuj Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Co powiesz na łatwy, elektroniczny wniosek urlopowy?

Dostępne ponad 40 rodzajów wniosków – możesz wybrać te, które widzą Twoi pracownicy.

Dostosowany do zmian w KP od kwietnia 2023, tj. są rodzaje wniosków:
praca zdalna dla uprzywilejowanych, praca zdalna okazjonalna, urlop opiekuńczy.

Dla Kadr/HR - Ewidencja Urlopów

 • Widzisz wnioski urlopowe/nieobecności wszystkich pracowników.
 • Możesz zobaczyć historię urlopów każdego pracownika.
 • Informacja o aktualnej ilości dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie,  z zeszłego roku, opiekuńczego.
 • Można zbudować Plan Urlopów firmy na rok 2024 – pracownicy wypełnią dni, kierownicy zaakceptują lub zmienią.
 • Prowadzona jest pełna Ewidencja Urlopów: kto, kiedy złożył wniosek, zaakceptował, odrzucił, ile dni/godzin pozostało.
 • Harmonogram pracy – określający kto, kiedy, w jakich godzinach pracuje.
 • Ponad 30 różnych rodzajów wniosków o urlop/nieobecność, możliwość ograniczenia tej listy przez administratora firmy.

Dla Pracowników - Składanie Wniosku

 • Aktualna informacja dla pracownika – ile zostało mu dni urlopu: wypoczynkowego, na żądanie, zaległego, opieki. Automatyczna informacja z Ewidencji Urlopów.
 • Łatwy sposób składania elektronicznych wniosków urlopowych, wniosków o nieobecność, powiadomienie o akceptacji wniosku.
 • Historia wniosków w postaci tabeli i kalendarza.
 • Roczny plan urlopów pracownika. Zarówno na rok 2023, jak i na 2024.
 • W przypadku umów B2B zamiast urlopu wypoczynkowego jest wniosek o płatną nieobecność lub niedostępność. W ustawieniach Ewidencji Urlopów jest oddzielnie ustawiany limit dni dla pracowników B2B.

A może wolisz składać i akceptować wnioski w Aplikacji Mobilnej?

Elektroniczne Wnioski Urlopowe
Wnioski które teraz robisz papierowo, będziesz miał przejrzyście, z akceptacją, historią, w jednym miejscu – elektronicznej ewidencji urlopów.

Dla Kierowników - Akceptacja Urlopów

 • Pełen, elektroniczny obieg wniosków urlopowych.
 • Wnioski urlopowe złożone elektroniczne przez podległych pracowników wpadają do akceptacji przez przełożonych.
 • Akceptacja lub odrzucenie wniosku – to tylko dwa kliknięcia.
 • Powiadomienia e-mail o wnioskach oczekujących na akceptację.
 • Aktualny kalendarz urlopów / obecności wszystkich podległych pracowników działu.
 • Plan urlopów – modyfikacja, akceptacja planów urlopowych pracowników.
 • Praca zdalna lub w biurze – przejrzysta tabela do zaznaczania w które dni miesiąca pracownicy pracują zdalnie, a w które dni w biurze.
 • Możliwość ustawienia akceptacji II etapowej dla wybranych Działów.

System Ewidencji Urlopów

 • Powiadomienia e-mail pracownika, kierownika, kadr/HR o złożeniu elektronicznego wniosku, jego akceptacji, odrzuceniu.
 • Wnioski urlopowe oprócz formy elektronicznej można pobrać jako pliki PDF. Załączane są również do e-maili.
 • Podgląd kalendarza urlopów: pracownika, działu, całej firmy.
 • Kierownik lub Administrator może złożyć elektronicznie wniosek urlopowy w imieniu swojego pracownika.
 • Kalendarz i przejrzysta tabela planów urlopowych, przełożony przed akceptacją może zmodyfikować plan podwładnych.
 • Możliwość dostosowania systemu ewidencji do potrzeb Twojej firmy.
 • Możliwość zablokowania składania wniosków wstecznie.
 • Alert gdy składany wniosek pokrywa się z wcześniej złożonym, istniejącym już w Ewidencji Urlopów wnioskiem.

Maszy pytania? Po prostu zadzwoń! Telefon: 602-483-098 – wszystko wyjaśnimy!

Bezpłatna pomoc we wdrożeniu, wsparcie techniczne zawarte w cenie.

W jednym systemie, w jednej cenie, otrzymujesz m.in:

Elektroniczne
wnioski urlopowe

 

 • Informacja ile pracownikowi zostało dni urlopu.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o nieobecność.
 • Akceptacja  (odrzucenie) przez​ przełożonego.
 • Obieg elektroniczny.

Plan urlopów
na 2024 rok

 

 • Pracownik zaznacza swoje planowane dni urlopów.
 • Widzi ile dni ma jeszcze do zaplanowania.
 • Przełożony akceptuje lub zmienia plany urlopowe podwładnych.

Ewidencja
urlopów

 

 • Przydzielanie pracownikom ilości dni/godzin urlopu wypoczynkowego (i innych).
 • Dla umów B2B: płatna nieobecność.
 • Widok kalendarza i tabeli nieobecności pracowników.

Harmonogram
pracy

 

 • Dzienne wymiary godzin pracy dla pracowników w każdy dzień miesiąca.
 • Harmonogram pracy w godzinach dziennie lub od-do godziny.

Rejestracja
Czasu Pracy

 

 • Pracownik wpisuje godziny początku i końca pracy.
 • Akceptacja godzin przez przełożonego.
 • Nadgodziny.

Praca
zdalna

 

 •  Tworzenie grafiku pracy zdalnej całej komórki.
 • Wniosek o pracę zdalną, akceptacja.
 • Tabela obecności: w biurze, praca zdalna, nieobecność.

Samochód prywatny
do celów służb.

 

 • ​Oświadczenie o używaniu samochodu do celów służbowych.
 • Akceptowane przez upoważnione osoby.

Plan pracy /
plan zajęć

 

 • Definiowanie godzinowego planu pracy/zajęć grup pracowników.
 • Nazwa zajęć, sala, data, godzina od-do.

Nadgodziny

 

 • Wniosek o pracę w nadgodz.
 • Wniosek o odbiór nadgodzin.
 • Polecenie pracy w nadgodz. wysyłane przez przełożonego do pracownika.
 • Automatycznie zliczanie wypracowanych i odebranych nadgodzin.

Delegacje

 

 • Krajowe.
 • Zagraniczne.
 • Kilometrówka.
 • Składanie przez pracownika.
 • Akceptacja przez kierownika.
 • Zatwierdzenie przez osobę uprawnioną.

Przypomnienia

 

 • Ustawianie przypomnienień dotyczących pracowników
  (np. badanie okresowe).
 • O określonej dacie.
 • Cykliczne, np. na początku lub na końcu miesiąca.
 • Powiadomienie e-mail.

Automatyczne zadania

 

 • Automatyczne, cykliczne zwiększanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 • Np. pierwsza praca, co miesiąc dopisywać 1/12 wymiaru.
 • Możliwość ustawienia wybranym pracownikom.

Zestawienia,
eksport danych

 

 • Tabele nieobecności.
 • Planów urlopowych.
 • Miesięczne, roczne.
 • Eksport do plików PDF, Excel, XML.

Bezpieczeństwo

 

 • Szyfrowany przesył danych.
 • Europejskie centra danych.
 • Szyfrowanie (hash) haseł.
 • Codzienne kopie danych w oddzielnych lokalizacjach.
 • Zgodność z RODO (umowa)

Aplikacja mobilna

 

 • System działa na dowolnym telefonie: Android, iPhone.
 • Przez przeglądarkę internetową, bez instalacji.
 • Jest aplikacja na Android.
 • Jest aplikacja na iPhone

Integracja, API

 

 • Eksport wniosków do systemu Kadrowo-Płacowego.
 • Czytelny format wymiany danych – plik Excela.
 • Możliwość wymiany on-line poprzez API.

Potrzebujesz jeszcze innej funkcjonalności? Daj znać, z chęcią porozmawiamy!