Elektroniczne Wnioski Urlopowe 2021

Ewidencja Urlopów, Kalendarz, Plan urlopów
Praca zdalna, zestawienia

Dla Kadr/HR - Ewidencja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe i wnioski o nieobecność pracowników zaakceptowane przez ich przełożonych.
 • Można zobaczyć historię urlopów każdego pracownika.
 • Jest aktualna informacja o ilości dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie,  z zeszłego roku, opiekuńczego – dla pracownika.
 • Plan urlopów całej firmy na rok 2021.
 • Ewidencja Urlopów.
 • Harmonogram pracy.

Dla Kierowników - Akceptacja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe składane przez podległych pracowników.
 • Akceptacja bądź odrzucenie wniosku urlopowego pracownika.
 • Powiadomienia e-mail.
 • Widoczny aktualny kalendarz urlopów wszystkich podległych pracowników Działu.
 • Plan urlopów – modyfikacja, akceptacja planów urlopowych podległego Działu.
 • Praca zdalna lub w biurze – przejrzysta tabela do ustalenia w które dni miesiąca pracownicy (podwładni) pracują zdalnie, a kiedy w biurze.
 • Możliwość ustawienia akceptacji II etapowej dla wybranych Działów.

Dla Pracowników - Składanie Wniosku

 • Aktualna informacja dla pracownika – ile zostało mu dni urlopu: wypoczynkowego, na żądanie, zaległego. Informacja z Ewidencji Urlopów.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o nieobecność do  bezpośredniego przełożonego. Kilkanaście rodzajów wniosków urlop/nieobecność.
 • Historia wniosków urlopowych w postaci tabeli i kalendarza.
 • Roczny plan urlopów pracownika. Na rok 2021.
 • W przypadku umów B2B zamiast urlopu wypoczynkowego wniosek o płatną nieobecność (limit dni ustawiany jak dla umowy o pracę).

System Ewidencji Urlopów

 • Powiadomienia e-mail pracownika, kierownika, kadr/HR o złożeniu wniosku, akceptacji, odrzuceniu (ew. można wyłączyć).
 • Wniosek urlopowy oprócz formy elektronicznej można pobrać jako plik PDF.
 • Podgląd kalendarza urlopów: pracownika, działu, firmy.
 • Kierownik/Administrator ma możliwość złożenia wniosku urlopowego w imieniu swojego pracownika.
 • Kalendarz i przejrzysta tabela planów urlopowych, przełożony przed akceptacją może zmodyfikować plan podwładnych.
 • Możliwość dostosowania do potrzeb Twojej firmy.
 • Możliwość wymuszenia składania wniosków o urlop wypoczynkowy minimum jeden dzień wcześniej.
 • Informacja na ekranie w przypadku gdy wniosek pokrywa się z wcześniej złożonym wnioskiem. Dla pracownika, przełożonego i kadr.