Elektroniczne Wnioski Urlopowe

System do Zarządzania i Ewidencji Wniosków Urlopowych.

Kalendarz Urlopowy Pracowników, Plan urlopów
Instalacja systemu na serwerze Klienta
Powiadomienia e-mail, wnioski PDF

Opis Systemu Wniosków Urlopowych

Elektroniczny Wniosek Urlopowy

Intuicyjny System do Zarządzania Urlopami w Twojej Firmie.
Główne możliwości:

 • Pracownik może sprawdzić ile zostało mu jeszcze dni urlopu: wypoczynkowego, na żądanie, zaległego.
 • Może ławo elektronicznie wypełnić i złożyć wniosek o urlop (12rodzajów).
 • Podanie o urlop zostanie automatycznie przesłane do Przełożonego (domyślnie również do Kadr) z załącznikiem wniosku w PDF.
 • Szef, po zapoznaniu się z kalendarzem urlopów wszystkich swoich pracowników, może wniosek zaakceptować lub odrzucić. Informacja o akceptacji/odrzuceniu idzie domyślnie również e-mailem.
 • Po zaakceptowaniu, wniosek urlopowy widoczny jest w Kadrach, w Ewidencji Urlopów.
 • Plan urlopowy: każdy pracownik może zaznaczyć na kalendarzu kiedy planuje swój urlop, Przełożony może ten indywidualny kalendarz planów urlopowych obejrzeć i zaakceptować bądź zmienić.
 • Jest podgląd indywidualnego planu urlopowego oraz całościowy – wszystkich pracowników komórki organizacyjnej w postaci tabelarycznej.

Dodatkowe Możliwości

 • każda akcja: złożenie wniosku, akceptacja, odrzucenie podania, może być dodatkowo wysyłana e-mailem do pracownika, przełożonego, kadr (w zależności od ustawień).
 • wniosek oprócz formy elektronicznej można pobrać jako plik PDF.
 • podgląd on-line kalendarza urlopów: pracownika, podwładnych dla kierownika, kadr.
 • ewidencja urlopów, podgląd złożonych wniosków urlopowych i kalendarza urlopowego całej firmy dla Prezesa/Kadr.
 • możliwość składania wniosku w imieniu pracownika przez przełożonego,
 • kalendarz i przejrzysta tabela planów urlopowych, przełożony przed akceptacją może zmodyfikować plan podwładnych,
 • możliwość dostosowania do Twoich potrzeb,
 • Zapraszamy!