Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Ewidencja Urlopów, Kalendarz, Plan urlopów
Praca zdalna, zestawienia

Dla Kadr/HR - Ewidencja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe pracowników zaakceptowane przez ich przełożonych.
 • Można zobaczyć historię urlopów poszczególnych pracowników.
 • Jest aktualna informacja o ilości dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie,  z zeszłego roku, opiekuńczego – każdego pracownika.
 • Plan urlopów firmy na rok 2019 oraz 2020.
 • Wszystko powyższe składa się na Ewidencję Urlopów.

Dla Kierowników - Akceptacja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe składane przez podległych pracowników.
 • Akceptacja bądź odrzucenie wniosku urlopowego.
 • Możliwość włączenia powiadomień e-mail.
 • Widoczny aktualny kalendarz urlopów wszystkich podległych pracowników Działu.
 • Plan urlopów – modyfikacja, akceptacja planów urlopowych podległego Działu.

Dla Pracowników - Składanie Wniosku

 • Aktualna informacja ile zostało dni urlopu: wypoczynkowego, na żądanie, zaległego. Informacja z Ewidencji Urlopów.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o urlop (kilkanaście rodzajów) do  bezpośredniego przełożonego.
 • Historia urlopów.
 • Roczny plan urlopów pracownika. Aktualny 2019 i na przyszły 2020.

System Ewidencji Urlopów

 • Opcjonalne powiadomienia e-mail pracownika, kierownika, kadr/HR o złożeniu wniosku, akceptacji, odrzuceniu.
 • Wniosek urlopowy oprócz formy elektronicznej można pobrać jako plik PDF.
 • Podgląd kalendarza urlopów: pracownika, działu, firmy.
 • Kierownik ma możliwość złożenia wniosku urlopowego w imieniu swojego pracownika.
 • Kalendarz i przejrzysta tabela planów urlopowych, przełożony przed akceptacją może zmodyfikować plan podwładnych.
 • Możliwość dostosowania do potrzeb Twojej firmy.