Usprawnij pracę  w Twojej fir​​mie.

Zacznij od Wniosków Urlopowych

Co powiesz na prosty wniosek urlopowy?

I do tego kilka innych funkcjonalności. Wszystko zawarte w jednej cenie.

Elektroniczne
wnioski urlopowe

 

 • Informacja ile pracownikowi zostało dni urlopu.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o nieobecność.
 • Akceptacja  (odrzucenie) przez​ przełożonego.

Plan urlopów
na 2022 rok

 

 • Pracownik zaznacza swój plan urlopów.
 • Informacja ile dni ma do zaplanowania.
 • Przełożony akceptuje lub zmienia plany urlopowe podwładnych.

Ewidencja
urlopów

 

 • Przydzielanie pracownikom ilości dni/godzin urlopu.
 • Dla umów B2B: płatna nieobecność.
 • Podgląd kalendarza, tabeli nieobecności.

Harmonogram
pracy

 

 • Dzienne wymiary godzin pracy dla pracowników w każdy dzień miesiąca.
 • Harmonogram pracy w godzinach dziennie lub od-do godziny.

Karta 
czasu pracy

 

 • Pracownik wpisuje godziny początku i końca pracy.
 • Potwierdzenie przez przełożonego.
 • Nadgodziny.

Praca
zdalna

 

 •  Tworzenie grafiku pracy zdalnej.
 • Wniosek o pracę zdalną, akceptacja.
 • Tabela obecności: w biurze, praca zdalna, nieobecność.

Samochód pryw.
do celów służb.

 

 • ​Oświadczenie o używaniu samochodu do celów służbowych.
 • Akceptowane przez upoważnione osoby.

Plan 
pracy / zajęć

 

 • Definiowanie godzinowego planu pracy/zajęć grup pracowników.
 • Nazwa zajęć, sala, data, godzina od-do.

Zestawienia,
eksport danych

 

 • Tabele nieobecności.
 • Planów urlopowych.
 • Miesięczne, roczne.
 • Eksport do plików PDF, Excel, XML.

Zgodność
z RODO

 

 • Pełne szyfrowanie transmisji: SSL+HSTS.
 • Europejskie centra danych, m.in. W-wa.
 • Szyfrowanie haseł.
 • Replikacja danych (backup) on-line.

Wersja
mobilna

 

 • System działa na dowolnym telefonie: Android, iPhone.
 • Przez przeglądarki internetowe.
 • Bez instalacji.
 • Responsywnie.

API,
integracja

 

 • Możliwość automatycznej integracji danych.
 • Bieżąca wymiana złożnych wniosków.
 • Token dostępowy.

Dla Kadr/HR - Ewidencja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe i wnioski o nieobecność pracowników zaakceptowane przez ich przełożonych.
 • Można zobaczyć historię urlopów każdego pracownika.
 • Jest aktualna informacja o ilości dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie,  z zeszłego roku, opiekuńczego – dla pracownika.
 • Plan urlopów całej firmy na rok 2021.
 • Ewidencja Urlopów.
 • Harmonogram pracy.

 

Dla Kierowników - Akceptacja Urlopów

 • Widać wnioski urlopowe składane przez podległych pracowników.
 • Akceptacja bądź odrzucenie wniosku urlopowego pracownika.
 • Powiadomienia e-mail.
 • Widoczny aktualny kalendarz urlopów wszystkich podległych pracowników Działu.
 • Plan urlopów – modyfikacja, akceptacja planów urlopowych podległego Działu.
 • Praca zdalna lub w biurze – przejrzysta tabela do ustalenia w które dni miesiąca pracownicy (podwładni) pracują zdalnie, a kiedy w biurze.
 • Możliwość ustawienia akceptacji II etapowej dla wybranych Działów.

Dla Pracowników - Składanie Wniosku

 • Aktualna informacja dla pracownika – ile zostało mu dni urlopu: wypoczynkowego, na żądanie, zaległego. Informacja z Ewidencji Urlopów.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o nieobecność do  bezpośredniego przełożonego. Kilkanaście rodzajów wniosków urlop/nieobecność.
 • Historia wniosków urlopowych w postaci tabeli i kalendarza.
 • Roczny plan urlopów pracownika. Na rok 2021.
 • W przypadku umów B2B zamiast urlopu wypoczynkowego wniosek o płatną nieobecność (limit dni ustawiany jak dla umowy o pracę).

System Ewidencji Urlopów

 • Powiadomienia e-mail pracownika, kierownika, kadr/HR o złożeniu wniosku, akceptacji, odrzuceniu (ew. można wyłączyć).
 • Wniosek urlopowy oprócz formy elektronicznej można pobrać jako plik PDF.
 • Podgląd kalendarza urlopów: pracownika, działu, firmy.
 • Kierownik/Administrator ma możliwość złożenia wniosku urlopowego w imieniu swojego pracownika.
 • Kalendarz i przejrzysta tabela planów urlopowych, przełożony przed akceptacją może zmodyfikować plan podwładnych.
 • Możliwość dostosowania do potrzeb Twojej firmy.
 • Możliwość wymuszenia składania wniosków o urlop wypoczynkowy minimum jeden dzień wcześniej.
 • Informacja na ekranie w przypadku gdy wniosek pokrywa się z wcześniej złożonym wnioskiem. Dla pracownika, przełożonego i kadr.