Plan Urlopów 2024 w Firmie

Planowanie urlopu, Akceptacja
Kalendarz i Tabla Planów Urlopowych

Plan Urlopów - przegląd etapów

Planowanie urlopu przez pracownika

 • Pracownik może na kalendarzu zaznaczyć swój planowany urlop.
 • Widzi wszystkie dni świąteczne oraz ewentualne dodatkowe dni wolne ustawione przez administratora firmy.
 • Może modyfikować swój plan urlopów do czasu zatwierdzenia przez kierownika.

Przeglądanie planów urlopowych przez kierownika

Przełożony (kierownik/dyrektor/kadry/administrator) może przeglądać plany urlopowe swoich podwładnych:

 • w formie indywidualnego, rocznego kalendarza pracownika,
 • jako zbiorczą “Tabelę Planów Urlopowych” wszystkich podwładnych – ma podgląd na cały miesiąc planu w jego komórce organizacyjnej,
 • widzi ile pracownik ma dni urlopu wypoczynkowego, a ile dni urlopu zaplanował.

Akceptacja planu urlopowego

Uprawniony pracownik, czyli np. bezpośredni kierownik, po przejrzeniu i ewentualnym zmodyfikowaniu planu urlopowego pracownika może go zaakceptować. Wówczas zmiany planu przez pracownika będą niemożliwe, chyba, że Kierownik odblokuje plan dla danego pracownika. Wystarczy kliknięcie na czerwony minus lub zielony ptaszek.

 

Podgląd planu w tabeli bieżących urlopów

Widok planów urlopowych, można też włączyć na jednym ekranie z tabelą bieżących urlopów (wniosków urlopowych/nieobecności):

Na zielono zaznaczone są urlopy pracownika – np. wniosek o urlop wypoczynkowy [W], a na fioletowo plany urlopowe pracowników.

Eksport planu do pliku excel

Plan urlopów można wyeksportować do pliku Excel.
Zestawienie (cały rok) z zaznaczeniem przy każdym pracowniku:

 • ile ma dni do zaplanowania (wymiar urlopu wypoczynkowego),
 • w które dni w miesiącu zaplanował urlop,
 • liczbę dni zaplanowanych w danym miesiącu,
 • łączną liczbę zaplanowanych dni w roku.

Maszy pytania? Po prostu zadzwoń! Telefon: 602-483-098 – wszystko wyjaśnimy!

Bezpłatna pomoc we wdrożeniu. Gwarantujemy darmowe wsparcie techniczne.

Plan urlopów i inne funkcjonalności - wszystko zawarte w jednej cenie.

Elektroniczne
wnioski urlopowe

 

 • Informacja ile pracownikowi zostało dni urlopu.
 • Łatwy sposób złożenia wniosku o nieobecność.
 • Akceptacja  (odrzucenie) przez​ przełożonego.

Plan urlopów
na 2024 rok

 

 • Pracownik zaznacza swój plan urlopów.
 • Informacja ile dni ma do zaplanowania.
 • Przełożony akceptuje lub zmienia plany urlopowe podwładnych.

Ewidencja
urlopów

 

 • Przydzielanie pracownikom ilości dni/godzin urlopu.
 • Dla umów B2B: płatna nieobecność.
 • Podgląd kalendarza, tabeli nieobecności.

Harmonogram
pracy

 

 • Dzienne wymiary godzin pracy dla pracowników w każdy dzień miesiąca.
 • Harmonogram pracy w godzinach dziennie lub od-do godziny.

Karta 
czasu pracy

 

 • Pracownik wpisuje godziny początku i końca pracy.
 • Potwierdzenie przez przełożonego.
 • Nadgodziny.

Praca
zdalna

 

 •  Tworzenie grafiku pracy zdalnej.
 • Wniosek o pracę zdalną, akceptacja.
 • Tabela obecności: w biurze, praca zdalna, nieobecność.

Samochód pryw.
do celów służb.

 

 • ​Oświadczenie o używaniu samochodu do celów służbowych.
 • Akceptowane przez upoważnione osoby.

Plan 
pracy / zajęć

 

 • Definiowanie godzinowego planu pracy/zajęć grup pracowników.
 • Nazwa zajęć, sala, data, godzina od-do.

Zestawienia,
eksport danych

 

 • Tabele nieobecności.
 • Planów urlopowych.
 • Miesięczne, roczne.
 • Eksport do plików PDF, Excel, XML.

Zgodność
z RODO

 

 • Pełne szyfrowanie transmisji: SSL+HSTS.
 • Europejskie centra danych, m.in. W-wa.
 • Szyfrowanie haseł.
 • Replikacja danych (backup) on-line.

Wersja
mobilna

 

 • System działa na dowolnym telefonie: Android, iPhone.
 • Przez przeglądarki internetowe.
 • Bez instalacji.
 • Responsywnie.

API,
integracja

 

 • Możliwość automatycznej integracji danych.
 • Bieżąca wymiana złożnych wniosków.
 • Token dostępowy.