Plan Urlopów w Firmie

Planowanie urlopu, akceptacja
Kalendarz i Tabla Planów Urlopowych

Plan Urlopów - przegląd etapów

Planowanie Urlopu Przez Pracownika

  • Pracownik może na kalendarzu zaznaczyć swój planowany urlop.
  • Widzi wszystkie dni świąteczne.
  • Pracownik może zmienić swój plan urlopów do czasu, aż jego kierownik zatwierdzi plan urlopów.

Przeglądanie Planów Urlopowych przez Kierownika

Przełożony może przeglądać plany urlopowe swoich podwładnych:

  • w formie indywidualnego, rocznego kalendarza pracownika,
  • jako zbiorczą tablę wszystkich podwładnych – ma wtedy podgląd na wszystkie nieobecności w danymi miesiącu w jego komórce organizacyjnej,
  • widzi ile pracownik ma wszystkich dni urlopu, a ile dni pracownik zaplanował.

Akceptacja Planu Urlopowego

Uprawniony pracownik, Kierownik lub Pracownik Kadr, po przejrzeniu i ewentualnym zmodyfikowaniu planu urlopowego pracownika może go zaakceptować. Wówczas zmiany planu przez pracownika będą niemożliwe (chyba, że Kierownik odblokuje plan pracownika).