Plan Urlopów w Firmie

Planowanie Urlopu przez Pracownika
Tabla Planów Urlopowych w Firmie
Akceptacja Kalendarza Urlopów.

Plany Urlopowe - przegląd etapów

Planowanie Urlopu Przez Pracownika

  • Pracownik może na kalendarzu zaznaczyć swój planowany urlop.
  • Widzi wszystkie dni świąteczne.
  • Pracownik może zmienić swój plan urlopów do czasu, aż jego przełożony zatwierdzi plan urlopów.

Przeglądanie Planów Urlopowych przez Przełożonego

Przełożony może przeglądać plany urlopowe swoich podwładnych:

  • w formie indywidualnego, rocznego kalendarza pracownika,
  • jako zbiorczą tablę wszystkich podwładnych – ma wtedy podgląd na wszystkie nieobecności w danymi miesiącu w jego komórce organizacyjnej,
  • widzi ile pracownik ma wszystkich dni urlopu, a ile dni pracownik zaplanował.

Akceptacja Planu Urlopowego

Uprawniony pracownik, Przełożony lub Pracownik Kadr, po przejrzeniu i ewentualnym zmodyfikowaniu planu urlopowego pracownika może go zaakceptować. Wówczas zmiany planu będą niemożliwe (do czasu odblokowania planu).