Plan Urlopów 2021 w Firmie

Planowanie urlopu, Akceptacja
Kalendarz i Tabla Planów Urlopowych

Plan Urlopów - przegląd etapów

Planowanie Urlopu Przez Pracownika

  • Pracownik może na kalendarzu zaznaczyć swój planowany urlop.
  • Widzi wszystkie dni świąteczne.
  • Może zmienić swój plan urlopów do czasu zatwierdzenia przez kierownika.

Przeglądanie Planów Urlopowych przez Kierownika

Przełożony może przeglądać plany urlopowe swoich podwładnych:

  • w formie indywidualnego, rocznego kalendarza pracownika,
  • jako zbiorczą tablę wszystkich podwładnych – ma wtedy podgląd na wszystkie nieobecności w danymi miesiącu w jego komórce organizacyjnej,
  • widzi ile pracownik ma wszystkich dni urlopu, a ile dni pracownik zaplanował.

Akceptacja Planu Urlopowego

Uprawniony pracownik, Kierownik lub Pracownik Kadr, po przejrzeniu i ewentualnym zmodyfikowaniu planu urlopowego pracownika może go zaakceptować. Wówczas zmiany planu przez pracownika będą niemożliwe (chyba, że Kierownik odblokuje dla danego pracownika).

Eksport Planu do Excela

Zaakceptowany (i nie tylko) plan urlopów można wyeksportować do pliku Excel. Zestawienie (cały rok) z zaznaczeniem przy każdym pracowniku:

  • ile ma dni do zaplanowania (wymiar urlopu wypoczynkowego),
  • w które dni w miesiącu zaplanował urlop,
  • liczbę dni zaplanowanych w danym miesiącu,
  • łączną liczbę zaplanowanych dni w roku.