Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Ewidencja Urlopów, Kalendarz, Plan urlopów
Możliwość instalacji na serwerze Klienta

Wnioski Urlopowe - krok po kroku

Wypełnienie Wniosku Przez Pracownika

 • Dostępne jest kilkanaście rodzajów wniosków urlopowych i nieobecności.
 • Pracownik ma na wstępie jasną i indywidualną informację ile zostało mu dni urlopu wypoczynkowego, ile zaległego z zeszłego roku, a ile dni urlopu na żądanie.
 • Uwzględniony jest urlop zaległy, z zeszłych lat.
 • Na kalendarzu wyboru zaznaczone są dni wolne od pracy.
 • Dodatkowe dni wolne może zdefiniować administrator firmy.
 • Liczba dni urlopu przeliczana jest automatycznie.

  Wysłanie Wniosku Urlopowego

  W momencie wysłania wniosku, wersja elektroniczna trafia trafia do bezpośredniego przełożonego pracownika. Dodatkowo, jeśli tak zostało ustawione, wniosek urlopowy w PDF wysyłany jest e-mailem do przełożonego oraz do pracownika składającego wniosek.

  Można dodatkowo ustawić by już na tym etapie trafiał do komórki kadrowej.

  Do czasu rozpatrzenia wniosku przez przełożonego, pracownik może wycofać/anulować swój wniosek.

  Akceptacja lub Odrzucenie

  Uprawniona osoba, Przełożony lub Pracownik Kadr, może otrzymany Wniosek Urlopowy zaakceptować lub odrzucić.

  Wcześniej może zapoznać się z Kalendarzem Urlopowym Firmy lub indywidualnym pracownika.

  O rozpatrzeniu Wniosku (pozytywnym lub negatywnym) powiadamiany jest e-mailem pracownik.

  Kalendarz Urlopowy

  Pracownik widzi swój kalendarz urlopów.
  Kolorami zaznaczone są statusy złożonych wniosków urlopowych.

   

  Ewidencja Urlopów

  Uprawniona osoba np. Prezes/Kadry/HR widzi wszystkie podania o urlop złożone przez pracowników firmy i zaakceptowane przez przełożonych. Ma do dyspozycji całą ewidencję urlopów, informacje:

  • wnioski urlopowe pracowników
  • kalendarz urlopowy wszystkich osób w firmie
  • ile dany pracownik ma dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie oraz zaległego z zeszłego roku
  • ile dana osoba wykorzystała dni urlopu wypoczynkowego, ile na żądanie
  • zestawienia, tabelę urlopów, eksport wniosków do Excela lub XMLa.

   

  Informacje Kadrowe

  Przykładowy zrzut ekranu jak wyglądają szczegółowe informacje o pracowniku. Dane osobowe, komórka gdzie pracuje  – przełożony tej komórki będzie widział jego urlopy, włączone lub nie powiadomienia e-mailowe o akceptacji bądź odrzuceniu urlopu.

  Aktualne Ilości Dni Urlopu

  Każdy pracownik może mieć dni lub godziny urlopu/nieobecności: na żądanie, zaległy, tegoroczny. Sumowane są do łącznej ilości urlopu. Przykładowy wycinek ekranu: