Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Ewidencja Urlopów, Kalendarz, Plan urlopów
Możliwość instalacji na serwerze Klienta

Wnioski Urlopowe - krok po kroku

Wypełnienie Wniosku Przez Pracownika

 • Dostępne są różne rodzaje wniosków urlopowych.
 • Pracownik ma na wstępie jasną i indywidualną informację ile zostało mu dni urlopu wypoczynkowego, ile zaległego z zeszłego roku, a ile dni urlopu na żądanie.
 • Uwzględniony jest urlop zaległy, z zeszłych lat.
 • Na kalendarzu wyboru zaznaczone są dni wolne od pracy.
 • Dni wolne może zdefiniować administrator firmy.
 • Liczba dni urlopu przeliczana jest automatycznie.

  Wysłanie Wniosku Urlopowego

  W momencie wysłania wniosku, wersja elektroniczna trafia trafia do bezpośredniego przełożonego pracownika. Dodatkowo, jeśli tak zostało ustawione, wniosek urlopowy w PDF wysyłany jest e-mailem do wskazanej komórki kadrowej, przełożonego oraz do wiadomości pracownika składającego wniosek.

   Akceptacja lub Odrzucenie

   Uprawniony pracownik, Przełożony lub Pracownik Kadr, może otrzymany Wniosek Urlopowy zaakceptować lub odrzucić.

   Wcześniej może zapoznać się z Kalendarzem Urlopowym całej Firmy.

   O rozpatrzeniu Wniosku (pozytywnym lub negatywnym) powiadamiany jest e-mailem pracownik.

   Kalendarz Urlopowy

   Pracownik widzi swój kalendarz urlopów.
   Kolorami zaznaczone są statusy złożonych wniosków urlopowych.

    

   Ewidencja Urlopów

   Uprawniona osoba np. Prezes/Kadry/HR widzi wszystkie podania o urlop złożone przez pracowników firmy i zaakceptowane przez przełożonych. Ma do dyspozycji całą ewidencję urlopów, informacje:

   • wnioski urlopowe pracowników
   • kalendarz urlopowy wszystkich osób w firmie
   • ile dany pracownik ma dni urlopu wypoczynkowego, na żądanie oraz zaległego z zeszłego roku
   • ile dana osoba wykorzystała dni urlopu wypoczynkowego, ile na żądanie

    

   Informacje Kadrowe

   Przykładowy zrzut ekranu jak wyglądają szczegółowe informacje o pracowniku. Dane osobowe, komórka gdzie pracuje  – przełożony tej komórki będzie widział jego urlopy, włączone lub nie powiadomienia e-mailowe o akceptacji bądź odrzuceniu urlopu.

   Aktualne Ilości Dni Urlopu

   Każdy pracownik ma indywidualne ilości dni urlopu: na żądanie, zaległy, tegoroczny – co sumowane jest do łącznej ilości. Przykładowy wycinek ekranu: