G2Soft Sp. z o.o.

Informacje Kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu

tel. +48 602 483 098

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dot. naszego Systemu Ewidencji Urlopów. Proszę dzwonić lub mailować – zapraszamy 🙂

G2Soft Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, 
NIP: 5252763361, KRS: 0000748837

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 5000zł, nr KRS: 0000748837

Odpowiedzi na pytania:

  • Czy jest możliwość importu pracowników i wymiaru ich urlopu, żeby nie wpisywać całej firmy ręcznie?
    Tak, na start możemy zaimportować dane pracowników (wzór w Excelu).
  • Czy jest możliwość pobrania, eksport danych/złożonych wniosków?
    Tak, administrator/kadry może pobrać dane z Systemu Urlopowego w formie uniwersalnego XML-a (do wymiany danych), pliku Excel (do przetwarzania ręcznego) lub zintegrować się on-line za pośrednictwem API. Jest również format XML eksportu do Symfonii.
  • Czy nie ma jakiś ukrytych/dodatkowych kosztów? Czy opcja “darmowa” jest na prawdę bezpłatna?
    Tak, dla małych firm system jest bezpłatny.
  • Jeśli firma składa się z kilku firm/spółek, to można ustawić dla każdego pracownika/komórki org. inne dane firmy drukowane na wniosku PDF.